Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Erasmus+ "On the move"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ERASMOUS+ "ON THE MOVE"

RESULTS OF QUESTIONNAIRE COMPLETED BY STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE PROGRAM ON THE MOVE"

Σχολιάστε ότι από αυτά θεωρείτε ενδιαφέρον να συζητηθεί
Please comment that you find it interesting to discuss


Δεν υπάρχουν σχόλια: