Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο:

"Με τα εργαλεία που παρέχει σήμερα το Διαδίκτυο, τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να μετασχηματίσουν την Εκπαίδευση και να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με τις ΤΠΕ. Όμως εξίσου σημαντικό είναι οι μαθητές να μαθαίνουν πώς να παραμένουν ασφαλείς στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες του Web 2.0, όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Το κλείδωμα και η απαγόρευση προσέγγισης, ναι μεν περιορίζουν την έκθεση σε κίνδυνο, δεν αποτελούν όμως βιώσιμη προσέγγιση.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω του ανανεωμένου ενημερωτικού κόμβου http://internet-safety.sch.gr/ προσπαθεί να βοηθήσει τα σχολεία να διαχειριστούν σωστά τη μετάβαση σε πιο οργανωμένα συστήματα και τους μαθητές να κατανοήσουν πως να αντιμετωπίζουν τους νέους κινδύνους στο Διαδίκτυο."

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Ταξιδέψτε στο σύμπανΆνοιξε τα ηχεία !!

Όλο το γνωστό Σύμπαν σε ένα ταξίδι έξι λεπτών από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας