Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Για τη Β τάξη - Η έννοια της συνάρτησης

Για την κατανόηση των εννοιών της συνάρτησης, οι μαθητές της Β΄ τάξης μπορούν να δουλέψουν επιπρόσθετα με τα παρακάτω μικροπειράματα: 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι πραγματικός αριθμός

http://tube.geogebra.org/student/m683531

Η θερμοκρασία στο βάθος της θάλασσας
http://tube.geogebra.org/student/m683443

Ελεύθερη πτώση

http://tube.geogebra.org/student/m354127


Οι τιμές των μεταβλητών μιας συνάρτησης
http://tube.geogebra.org/student/m683559

Δεν υπάρχουν σχόλια: