Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Διδακτικό υλικό για τα μαθηματικά


Αγαπητοί συνάδελφοι μαθηματικοί
μπορείτε να κατεβάσετε υλικό διδασκαλίας για τα μαθηματικά από το e-yliko Φωτόδεντρο

Πράξεις ακεραίων της Α΄ Γυμνασίου


§1. Οι ακέραιοι αριθμοί – Η ευθεία των ακεραίων  
 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/909?locale=el  
§2. Διάταξη και σύγκριση ακεραίων – Αντίθετοι αριθμοί - Η απόλυτη τιμή
 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/910?locale=el
 §3. Πρόσθεση ακεραίων 
 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/911?locale=el  
§4. Αφαίρεση ακεραίων – Απαλοιφή παρενθέσεων  
 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/912?locale=el  
§5. Πολλαπλασιασμός ακεραίων  
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/913?locale=el   
§6. Διαίρεση ακεραίων
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/914?locale=el  

 Συναρτήσεις της Β΄ Γυμνασίου
 §1. Το καρτεσιανό επίπεδο  
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/948?locale=el
§2. Σχέσεις και συναρτήσεις 
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/947?locale=el
§3. Ποσά ανάλογα 
 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/946?locale=el
§4. Η συνάρτηση ψ=αχ  
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/945?locale=el
§5. Η συνάρτηση ψ=αχ+β  
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/944?locale=el
       §6. Η συνάρτηση ψ=α/χ 
        http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/943?locale=el

Βαγγέλης Φακούδης
Μαθηματικός στο Γυμνάσιο Σουφλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: