Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Η ταινιοθήκη της ΕΡΤ

Στην σελίδα
μπορούμε να βρούμε ένα πλήθος αρχείων της ΕΡΤ  που η ποιότητά τους παραμένει στην κορυφή.
Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στην τάξη και να βρούμε αυτό που θέλουμε ορίζοντας τα αντίστοιχα κριτήρια.
Μπορούμε να ψάξουμε και στην ταινιοθήκη της ΕΡΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: