Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ψηφιακή τάξη - Εμπλουτισμένα βιβλία

 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στη διεύθυνση του Υπουργείου http://digitalschool.minedu.gov.gr/  μπορείτε να βρείτε τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή αλλά και τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία.
 
Για να τα βρείτε επιλέξτε από τα δεξιά τη βαθμίδα και την τάξη, μετά το μάθημα, από τα αριστερά το «ηλεκτρονικό βιβλίο», στη συνέχεια το "εμπλουτισμένο βιβλίο" και σας ανοίγει το εξώφυλλο του βιβλίου ενώ από πάνω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε.


Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ανοίξετε το κάθε εμπλουτισμένο βιβλίο. Από πάνω δεξιά επιλέξτε την ενότητα που θέλετε και θα βρείτε συνδέσεις σε μικροπειράματα, προσομειώσεις, βίντεο, συνδέσεις στο παγκόσμιο ιστό, ασκήσεις αντικειμενικού τύπου κ.λ.π.

Ε΄ Δημοτικού

ΣΤ΄ Δημοτικού

 Α΄ Γυμνασίου
 
Β΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

 Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: