Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Διαγωνισμός μαθηματικών

Τέθηκε ένα νέο πρόβλημα στα μαθηματικά στα πλαίσια του διαγωνισμού του προγράμματος COMIC

Δίνονται 9 αριθμοί

a          b          c


d         e           f

g         h           iΑν ισχύουν:

a ∙ b ∙ c = 1            a ∙ d ∙ g = 1

d ∙ e ∙ f = 1            b ∙ e ∙ h = 1

g ∙ h ∙ i = 1             c ∙ f ∙ i = 1


και

a ∙ b ∙ d ∙ e = 2

b ∙ c ∙ e ∙ f = 2         
d ∙ e ∙ g ∙ h = 2

e ∙ f ∙ h ∙ i = 2


Να βρεθεί ο αριθμός e.

Απαντήστε σ΄αυτήν την ανάρτηση ή δώστε τη λύση στο μαθηματικό της τάξης σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: